salgogutleie.no - VI KJØPER DIN BOLIG
telefon 45 85 84 11SALGOGUTLEIE.NO
Eiendoms handel gjort enkelt
VI KJØPER DIN BOLIG


vi+kj%C3%98per+din+bolig
Vi kjøper boliger av forskjellig art som feks leiligheter, rekkehus og eneboliger, i Oslo og omegn. Alt av interesse, også boliger som trenger utbedring.

Vi har fokus på smidig og tidsbesparende handel i alle ledd.

Noen fordeler du har ved handel direkte med oss:

 • Du sparer eiendomsmegler kostnader (70 - 120 000 er ikke uvanlig totalpris).
 • Ingen annonsekostnader.
 • Ingen kostnader med takstmann.
 • Vi handler noen ganger så raskt som 24 timer.
 • Ved eventuelt oppussing før salg så slipper du også dette.
 • Ingen utvask.
 • Vi kjøper boligen "as is", altså slik den er ved visning til oss. Dog skal Boligen ikke være i vesentlig dårligere stand enn det er grunn til å tro og du er forpliktet til å informere oss om feil eller mangler som følger boligen. Dette defineres som "feil eller mangler som du bør vite om".

Typisk handels foreløp:

 • Etter du har kontaktet oss, tar vi en rask vurdering og bekrefter om dette er en bolig som vi kan ta inn.
 • Du viser oss din bolig.
 • Oftest vil vi pusse opp eller utbedre deler av boligen før videresalg, dette blir vurdert.
 • Vi klargjør utflyttingsdato og andre detaljer.
 • Din pris vurderes. Ved aksept, gjennomføres handelen via vår advokat som tar seg ryddig og forsvarlig av dokumentene knyttet til salget.
 • Oppgjør utbetales din konto (eventuelt panthaver) straks tinglysning er registrert.

For mer utfyllende info - les mer på vår "spørsmål og svar" side.

Prisberegning:
Prisen du søker på boligen må du selv oppgi til oss. Merk, du må forholde deg til to priser.
Pris nr en; er prisen du setter som antatt markedspris, alternativt en takst om du har tatt dette.
Pris nr to; er laveste pris du aksepterer for boligen. På denne måten vil vi raskere kunne avklare om denne differansen er noe vi kan gå videre med.

Ta med i denne prisvurderingen at;
 • du sparer betydelige summer med eiendomsmegler.
 • du sparer tid og engagement.
 • ved oppussingsbehov eller andre utbedringer, vil dette kunne påvirke prisen.
 • vi må ha en risikomargin. Da det kan være vanskelig å vite akkurat hva din bolig kan omsettes for. Samt eksakt hva eventuelle utbedringer vil koste.
 • vi må ha en fortjenestemargin på alle boliger vi kjøper og selger.
 • vi må ha dekt kostnader med advokater samt offisielle gebyrer.
 • Alle punkt over (foruten advokatkost og gebyrer) beregnes og forhandles for hvert enkelt tilfelle og det er ingen faste formler på dette.


Les mer om prisberegning vår "spørsmål og svar" side.

Send foresp�rsel her, du f�r svar fortl�pende.

Ditt navn:
Eiendommens adresse (gate postnr og sted):
Ditt telefon nummer:
Din epost:
Type eiendom (leilighet, enebolig, n�ringsbygg, tomt og lign.):
Areal (m2):
Eie type (selveier, andel, borettslag, festet tomt og lign.):
Markeds pris (estimert):
�nsket pris:

Andre merknader:


.
Produkt og tjenester


vi+kj%C3%98per+din+bedrift

VI KJØPER DIN BEDRIFT


Vi kjøper opp bedrifter av forskjellig art, både smått og stort, i Oslo og omegn.

Les mer

vi+kj%C3%98per+din+bolig

VI KJØPER DIN BOLIG


Vi kjøper boliger av forskjellig art som feks leiligheter, rekkehus og eneboliger, i Oslo og omegn. Alt av interesse, også boliger som trenger utbedring.

Les mer

vi+kj%C3%98per+n%C3%86ringseiendom

VI KJØPER NÆRINGSEIENDOM


Vi kjøper opp næringseiendom av forskjellig art, både smått og stort, i Oslo og omegn.

Les mer

KONTAKT OSS INFO

hjem Anolitveien 4, 1400 Ski
 • Om oss
telefon 45 85 84 11
 • Spørsmål og svar
kontakt post@salgogutleie.no
 • Kontakt oss